Nauka w szkołach

Nowelizacja ustawy

W wyniku zbliżającej się reformy prawa oświatowego zmieniają się również zasady organizacji lekcji języka ojczystego (niem. Muttersprachlicher Unterricht) w publicznych szkołach obowiązkowych. Od nowego roku szkolnego 2018/2019 dyrektorzy placówek uzyskają większą autonomię i to oni, a nie jak do tej pory kraj związkowy Tyrolu (niem. Land Tirol), będą w przyszłości podejmowali decyzję, czy w ich szkole będą się odbywały lekcję z języka ojczystego. Formy zajęć pozostają bez zmian (opis poniżej). Jednocześnie odpada minimalna liczba uczestników, aby takie zajęcia utworzyć. Do tej pory koniecznych było 12 uczniów szkół publicznych (na poziomie szkoły podstawowej). Od następnego roku szkolnego dyrektor szkoły publicznej może zadecydować o utworzeniu lekcji już nawet dla ośmioosobowej grupy, co zdecydowanie zwiększa nasze szanse na rozpoczęcie regularnych zajęć z języka polskiego.

Zgłoszenia

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w szkołach (szczegóły poniżej) oraz o równoczesne skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

Zgłoszenie w szkole

Pod koniec roku szkolnego należy wypełnić zgłoszenie na zajęcia języka ojczystego w nadchodzącym roku szkolnym i złożyć je w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Zgłoszenia w stowarzyszeniu

Ze strony stowarzyszenia oferujemy wsparcie w zbieraniu dzieci na zajęcia języka polskiego w poszczególnych okręgach (niem. Bezirk) Tyrolu, w tym celu potrzebujemy listy dzieci, które są zainteresowane nauką. Prosimy o zgłaszanie dzieci do nas przez przygotowany formularz.

Jako, że stowarzyszenie stara się również dbać o to, by wszystkie zgłoszenia dotarły do właściwych organów, prosimy dodatkowo o informowanie o złożonych w szkołach zgłoszeniach Agnieszki, która od roku szkolnego 2014/2015 promuje i monitoruje składanie zgłoszeń wśród rodziców.

Z każdym rokiem szkolnym zbliżamy się do wymaganych limitów. Na rok szkolny 2017/2018 prawie nam się udało zebrać wymaganą liczbę  zainteresowanych uczniów. Dzięki zmianom prawnym (opisanym powyżej), w roku szkolny 2018/2019 powinno się udać dołączyć do licznej grupy języków ojczystych nauczanych w Tyrolu.

Formy nauki

Nauka języka ojczystego w austriackich szkołach państwowych jest bezpłatna i odbywa się na zasadzie dobrowolności. Lekcje są prowadzone w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub przedmiotu nadobowiązkowego. W przypadku nieobowiązkowych ćwiczeń (niem. unverbindliche Übung) na świadectwie szkolnym umieszczona jest tylko informacja o uczestnictwie w zajęciach, a w przypadku przedmiotu nadobowiązkowego (niem. Freigegenstand) na świadectwie jest umieszczona ocena. Standardowo zajęcia są prowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Źródła

  • Strona informacyjna Schule-mehrsprachig zawiera m.in. listę szkół oraz formularze zgłoszeniowe.
  • Statystyki nauczania języków ojczystych: Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2015/16 (pdf, www):
    883 dzieci uczących się polskiego,
    665 w Wiedniu (Tab. 9a),
    572 na poziomie szkoły podstawowej (Tab. 14a).